Home

Transnavicom
Kosovo

Please find brief statistics concerning the digital map of the country and its major cities.

Promo price: just $1000 for the map of any city!

If you are interested in purchasing a map, or if you have any questions, please do not hesitate to contact us the way you prefer:

All the maps are supplied with the Standard or Premium set of layers

Name of mapping layer Standard Premium
Regions: Countries, Districts, Cities, Buildings, BUA, Vegetation, Hydrography, and etc.
Polylines: Road Network, Hydrography, Railroad ways
Points: City Center, Address, Railroad stations, Road Network Nodes
Geographical Names, Administrative Divisions, , Infrastructure objects
All signs and navigational maneuvers for road network, POI, Business Listing
Type, Class, Speed, Pavement of Road, Transport, Lane Connections, Entry Points
Relief & Building's Height, 3D Models of Buildings & Facilities

We will supply map data in any format you choose according to the requirements of your project.

Source formats we keep and process the maps in are ArcGis, MapInfo, MapPolish (mp).

Short country statistics
DataSet Coverage, sq km Routing Length, km Routing Nodes Routing Segments Routing Labeled Segments Routing Restrictions Buildings Buildings Heights Addresses POI
Kosovo 10924 21766 113098 126824 17791 5376 8 0 1 6738

Live screenshots from our Dataset

Short statistics for most important cities with detailed coverage
Name English Name Local Addresses Buildings Streets Routing Length, km Area, sq km
Prishtine Приштина 1 8 517 498 30
Prizren Призрен 0 0 379 197 10
Peje Пећ 0 0 252 179 13
Ferizaj Урошевац 0 0 238 183 12
Mitrovice Косовска Митровица 0 0 168 100 5
Fushe Kosove Косово Поље 0 0 133 107 6
Gjilan Гњилане 0 0 105 52 3
Gjakove Ђаковица 0 0 97 151 11
Shtime Штимље 0 0 38 17 1
Dushanove Душаново 0 0 26 9 0
Decan Дечани 0 0 26 34 3
Podujeve Подујево 0 0 24 32 2
Gramacel Грамочељ 0 0 21 9 1
Isniq Истинић 0 0 19 5 0
Kacanik Качаник 0 0 18 22 2
Hajvali Ајвалија 0 0 18 55 5
Obiliq Обилић 0 0 18 50 4
Pozhar Пожар 0 0 16 8 1
Cagllavice Чаглавица 0 0 16 61 3
Gllogjan Глођане 0 0 16 10 1
Vushtrri Вучитрн 0 0 15 39 2
Muzeqine Мужичане 0 0 13 9 1
Irzniq Рзнић 0 0 10 9 1
Beleg Белег 0 0 10 6 1
Baballoq Бабалоћ 0 0 11 11 1
Prugoc Пруговац 0 0 9 24 3
Viti Витина 0 0 9 28 2
Sllatine e Madhe Велика Слатина 0 0 9 10 1
Lipjan Липљан 0 0 9 47 3
Suhareke Сува река 0 0 9 42 4
Barileve Бариљево 0 0 8 15 1
Davidoc Давидовце 0 0 8 7 1
Prapaqan Папраћане 0 0 8 3 0
Shaptej Шаптељ 0 0 7 4 0
Ljubizhde Љубиџра 0 0 7 23 1
Istog Исток 0 0 7 27 3
Pjeteshtice Пјетештица 0 0 7 9 1
Lloqan Лоћане 0 0 7 5 1
Rimanishte Риманиште 0 0 6 6 1
Gurakoc Ђураковац 0 0 6 13 2
Kamenice Косовска Каменица 0 0 6 51 4
Biqec Бичевац 0 0 6 4 0
Elezaj Елеза 0 0 6 5 0
Hani I Erlezit Ђенерал Јанковић 0 0 6 23 1
Matiqan Матичане 0 0 6 32 2
Lluke e Ulet Доња Лука 0 0 6 3 0
Rastavice Раставица 0 0 5 8 1
Malisheve Малишево 0 0 6 44 7
Rahovec Ораховац 0 0 5 60 4
Kllokot Клокот 0 0 5 7 1
Dubrave Дубрава 0 0 8 12 1
Grabovc Грабовац 0 0 4 8 0
Polac Пољанце 0 0 4 10 1
Vitomerice Витомирица 0 0 4 43 5
Kline Клина 0 0 4 25 2
Leshak Лешак 0 0 4 7 0
Livoc i Eperm Горњи Ливоч 0 0 4 25 2
Godanc I Poshtem Доње Годанце 0 0 4 10 1
Sllatine e Vogel Мала Слатина 0 0 4 4 0
Gracanice Грачаница 0 0 4 27 3
Pestove Пестово 0 0 4 7 1
Shishman Шишман 0 0 3 5 0
Cermjan Црмљане 0 0 3 8 1
Prejlep Прилеп 0 0 3 8 1
Banje Бања 0 0 4 17 2
Shiroke Широка 0 0 3 6 0
Xerxe Зрзе 0 0 3 26 2
Arllat Орлате 0 0 3 15 2
Dragash Драгаш 0 0 3 10 1
Millosheve Милошево 0 0 3 6 0
Mazgit I Ulet Доњи Мазгит 0 0 3 11 1
Raskove Расково 0 0 3 4 0
Pomozotin Помазатин 0 0 3 5 0
Runik Рудник 0 0 3 18 5
Baic Бањица 0 0 3 16 2
Komoran Коморане 0 0 3 11 1
Vranidoll Врани до 0 0 3 7 1
Drenoc Дреновац 0 0 4 18 2
Gornje Streoce Горње Стреоце 0 0 3 6 0
Zllakucan Злокућане 0 0 3 6 2
Rogocice Рогачица 0 0 3 16 2
Hogosht Огоште 0 0 3 9 1
Dobercan Добрчане 0 0 3 14 1
Leposaviq Лепосавић 0 0 3 16 1
Zubin Potok Зубин Поток 0 0 3 2 1
Batllave Батлава 0 0 3 21 2
Shterpce Штрпце 0 0 3 10 1
Brezovice Брезовица 0 0 3 4 0
Gllobocice Глобочица 0 0 3 5 0
Kabash Кабаш 0 0 3 18 2
Llashkobare Лашкобаре 0 0 3 10 1
Petrove Петрово 0 0 3 2 0
Belince Белинце 0 0 3 2 0
Dobratin Добротин 0 0 3 10 1
Slivove Сливово 0 0 3 10 1
Junik Јуник 0 0 3 11 1
Callapek Челопек 0 0 2 3 0
Qerim Ћерим 0 0 2 4 1
Lumbardh Љумбарда 0 0 2 3 0
Caralluge Ранилуг 0 0 2 7 1
Dragobile Драгобиље 0 0 2 9 1
Astrazup Острозуб 0 0 2 11 1
Terpeze Оптеруша 0 0 2 5 0
Bishtrazin Бистражин 0 0 2 6 1
Romaje Ромаја 0 0 2 9 2
Krushe e Madhe Велика Круша 0 0 2 23 2
Gjinoc Ђиновце 0 0 2 20 2
Lutogllave Љутоглав 0 0 2 5 1
Kishnareke Кишна река 0 0 2 11 1
Terpeze Трпеза 0 0 2 7 1
Zhur Зур 0 0 2 14 1
Recan Речан 0 0 2 6 1
Kijeve Кијево 0 0 2 6 1
Gremnik Гребник 0 0 2 4 0
Llapushnik Лапушник 0 0 2 22 3
Kosuriq Косурић 0 0 2 3 0
Maxhunaj Ново село Мађунско 0 0 2 8 1
Bardhosh Девет Југовича 0 0 2 24 2
Drenas Глоговац 0 0 2 25 2
Lluzhane Лужане 0 0 2 5 0
Shakovice Шаковица 0 0 2 6 1
Palaj Црквена Водица 0 0 2 6 1
Llaushe Лауша 0 0 2 5 1
Abri Горње Обриње 0 0 2 8 1
Kline e Eperme Горња Клина 0 0 2 3 0
Skenderaj Србица 0 0 2 16 1
Frasher Свињаре 0 0 2 9 1
Gllobar Глобаре 0 0 2 5 0
Besi Бесиње 0 0 2 5 1
Tenezhdoll Тенеш До 0 0 2 3 0
Bernic e Eperme Горња Брњица 0 0 2 8 0
Loxhe Лођа 0 0 2 10 1
Lubove Љубово 0 0 2 7 1
Pasjan Пасјане 0 0 2 12 1
Srezove Стрезовце 0 0 2 2 0
Koretine Коретин 0 0 2 22 2
Shipashnice e Poshtme Доња Шипашница 0 0 2 5 1
Kmetoc Кметовце 0 0 2 8 1
Bajnice Бањица 0 0 2 5 0
Greme Гребно 0 0 2 31 3
Trestenik Трстеник 0 0 2 6 1
Verban Врбан 0 0 2 9 1
Letnice Летница 0 0 2 4 0
Stubell e Eperme Горња Стубла 0 0 2 11 1
Dardani Дардани 0 0 2 14 2
Velekince Велекинце 0 0 2 11 1
Livoq e Poshtem Доњи Ливоч 0 0 2 12 1
Magure Магура 0 0 2 9 1
Janjeve Јањево 0 0 2 6 0
Balaj Балић 0 0 2 7 1
Koshare Кошаре 0 0 2 13 1
Sojeve Сојево 0 0 2 3 0
Racak Рачак 0 0 2 5 0
Gushterica e Ulet Доња Гуштерица 0 0 2 8 1
Rufc I Ri Ново Рујце 0 0 2 8 1
Gracke e Vjeter Старо Грацко 0 0 2 15 1
Bujan Бујанце 0 0 2 5 0
Miradi e Poshtme Доње Добрево 0 0 2 10 1
Barani Баране 0 0 2 2 0
Pobergje Побрђе 0 0 1 6 1
Batushe Батуша 0 0 1 7 1
Molliq Молић 0 0 1 5 0
Brovine Бровина 0 0 1 4 0
Ponoshec Поношевац 0 0 1 8 1
Korenice Кореница 0 0 1 5 1
Lugbunar Љугбунар 0 0 1 8 1
Novoselle e Ulet Доње Ново Село 0 0 1 4 0
Osek Hyle Осек Хиља 0 0 1 9 1
Skivjan Скивјане 0 0 1 16 2
Plancor Пљанчор 0 0 1 6 1
Hereq Ереч 0 0 1 8 1
Gjonaj Ђонај 0 0 1 5 0
Studenqan Студенчане 0 0 1 7 0
Mushtishte Мушутиште 0 0 1 30 3
Bubavec Бубе 0 0 1 8 1
Lumishte Љубижда 0 0 1 6 1
Bllace Блаце 0 0 1 27 4
Duhel Дуље 0 0 1 8 1
Bellanice Беланица 0 0 1 12 1
Samadrexhe Самодража 0 0 1 14 1
Damjan Дамјане 0 0 1 12 1
Pirane Пиране 0 0 1 10 1
Krajke Крајка 0 0 1 5 0
Kushnin Кушнин 0 0 1 3 0
Krushe e Vogel Мала Круша 0 0 1 7 1
Nagac Ногавац 0 0 1 5 0
Hoce e Vogel Мала Хоча 0 0 1 6 1
Brestovc Брестовац 0 0 1 9 1
Korishe Кориша 0 0 1 22 2
Ratkoc Ратковац 0 0 1 18 2
Fortese Бела Црква 0 0 1 14 1
Doblibare Доблибаре 0 0 1 9 1
Meqe Мећа 0 0 1 3 0
Rakovine Раковина 0 0 1 2 0
Sopije Сопина 0 0 1 24 3
Gexhe Геџа 0 0 1 4 0
Radoste Радосте 0 0 1 14 1
Dejne Дањане 0 0 1 7 1
Dabidol Добри Дол 0 0 1 3 0
Cifilek Чифлак 0 0 1 6 1
Kramovik Крамовик 0 0 1 5 1
Nekoc Нековце 0 0 1 14 2
Novoselle Ново село 0 0 4 14 1
Brodosane Бродосавце 0 0 1 9 1
Brod Брод 0 0 1 5 0
Kukulane Кукуљане 0 0 1 2 0
Plave Плава 0 0 1 6 1
Mushnikove Мушниково 0 0 1 4 0
Sredska Средска 0 0 1 4 1
Shkabaj Орловић 0 0 1 8 1
Rakosh Ракош 0 0 1 7 2
Bivolak Бивољачка 0 0 1 3 0
Gllavatin Главотина 0 0 1 4 0
Prelluzhe Прилужје 0 0 1 23 2
Druar Дрваре 0 0 1 6 1
Mihaliq Мијалић 0 0 1 8 1
Reznik Ресник 0 0 1 17 2
Gllamnik Главник 0 0 1 14 1
Lluge Луг 0 0 1 7 0
Mazgit I Eperm Горњи Мазгит 0 0 1 5 1
Plemetine Племетина 0 0 1 20 2
Lajthishte Лесковчић 0 0 1 8 1
Bellacevc Велики Белаћевац 0 0 1 26 1
Pollzhe Полужа 0 0 1 4 0
Turiqec Турићевац 0 0 1 2 0
Kopilic I Ulte Доњи Обилић 0 0 1 2 0
Terstenik Трстеник 0 0 1 4 0
Terrnave Трнавце 0 0 1 5 1
Krajkove Крајково 0 0 1 8 1
Poklek Поклек 0 0 1 8 0
Koretice Коретица 0 0 1 7 1
Zabel Забељ 0 0 1 6 0
Trude Трудна 0 0 1 5 0
Berbatovci Бербериште 0 0 1 3 0
Dobrushe Добруша 0 0 1 11 2
Studenice Студеница 0 0 1 8 1
Vrelle Врела 0 0 2 21 2
Lutohllave Љутоглава 0 0 1 2 0
Sferrke e Thate Сврке 0 0 1 2 0
Zheger Жегра 0 0 1 24 2
Hajnoc Ајновце 0 0 1 5 0
Ruboc Робовац 0 0 1 5 0
Domoroc Доморовце 0 0 1 5 0
Hodonoc Одановце 0 0 1 16 2
Karaceve Карачево 0 0 1 6 1
Mucivrce Мучиврце 0 0 1 9 1
Kolloleq Кололеч 0 0 1 3 0
Dajkoc Дајковце 0 0 1 3 0
Perlepnice Прилепница 0 0 1 11 1
Zvecan Звечан 0 0 1 9 0
Ballovc Баловац 0 0 1 9 1
Sfeqel Светље 0 0 1 7 1
Orllan Орлане 0 0 2 9 1
Shajkovc Шајковац 0 0 1 9 1
Pollate Палатна 0 0 1 2 0
Metehi Метохија 0 0 1 7 1
Zakut Закут 0 0 1 4 0
Kerrpimeh Крпимеј 0 0 1 3 0
Doberdol Добри до 0 0 1 5 0
Bajqine Бајчина 0 0 1 3 0
Letanc Летанце 0 0 1 10 1
Peran Перане 0 0 1 6 0
Dumnica Думница 0 0 1 6 0
Shtedim Штедим 0 0 1 6 1
Tursko Merdare Мердаре 0 0 1 8 1
Drekoc Драјковце 0 0 1 1 0
Vataj Вата 0 0 1 2 0
Nikaj Ника 0 0 1 2 0
Komogllave Камена Глава 0 0 1 15 1
Gerlice Грлица 0 0 1 4 0
Doganaj Догање 0 0 1 4 0
Zllatare Златаре 0 0 1 4 0
Pozharan Пожарање 0 0 1 22 2
Partesh Партеш 0 0 1 11 1
Budrike e Eperme Горња Будрига 0 0 1 8 1
Sllatina e Poshtme Доња Слатина 0 0 1 8 1
Sllatine Слатина 0 0 1 11 1
Sadovine Черкез Садовина 0 0 1 8 1
Germove Грмово 0 0 1 6 1
Smire Смира 0 0 1 19 2
Drobesh Дробеш 0 0 1 12 1
Ramnishte Равниште 0 0 1 5 1
Mogille Могила 0 0 1 8 1
Gjylekar Ђелекаре 0 0 1 14 2
Remnik Кремената 0 0 1 13 1
Verboc Врбовац 0 0 1 4 0
Budrige e Poshtme Доња Будрига 0 0 1 8 1
Bresalc Брасаљце 0 0 1 8 1
Ponesh Понеш 0 0 1 8 1
Stanishor Станишор 0 0 1 3 0
Lladove Владово 0 0 1 4 0
Ramjan Рамњане 0 0 1 9 1
Radivojc Радивојце 0 0 1 11 1
Miradi e Eperme Горње Добрево 0 0 1 10 1
Talinoc I Muhaxher Мухаџер Талиновац 0 0 1 5 0
Ribare e Medhe Велико Рибаре 0 0 1 5 0
Slivov Сливово 0 0 1 10 1
Softaj Софтовић 0 0 1 8 1
Bibaj Биба 0 0 1 14 1
Llabjan Лабљане 0 0 1 4 0
Suhodoll Суви До 0 0 1 5 1
Skullan Скуланево 0 0 1 3 0
Gushterica e Eperme Горња Гуштерица 0 0 1 5 0
Livagje Ливађе 0 0 1 6 1
Sushice Сушица 0 0 1 6 1
Badoc Бадовац 0 0 1 4 0
Rashince Рашинце 0 0 1 6 1
Carraleve Црнољево 0 0 1 2 0
Shale Седларе 0 0 1 11 1
Puturec Потуровце 0 0 1 5 0
Torine Торина 0 0 1 5 0
Ojlage Чучуљага 0 0 1 4 0
Hallac I Vogel Мали Алач 0 0 1 5 0
Vershec Вршевце 0 0 1 7 1
Banulle Бандулић 0 0 1 13 1
Llugaxhi Лугаџија 0 0 1 7 1
Babush I Muhaxherve Мухаџер Бабуш 0 0 1 8 1
Vragoli Враголија 0 0 1 11 1
Sankovc Станковце 0 0 1 9 1
Llukar Лукаре 0 0 1 11 1
Makoc Маковац 0 0 1 6 1
Gercine Грчина 0 0 1 7 1
Babaj Bokes Бабај Бокс 0 0 0 6 1
Vraniq Вранић 0 0 0 4 0
Bec Бец 0 0 0 9 1
Trakaniq Траканић 0 0 0 3 0
Dujake Дујак 0 0 0 6 1
Novoselle e Eperme Горње Ново Село 0 0 0 5 1
Osek Pashe Осек Паша 0 0 0 7 1
Sopot Сопот 0 0 0 3 0
Janosh Јанош 0 0 0 2 0
Palabardhe Паљабарда 0 0 0 3 0
Bardhaniq Бардонић 0 0 0 4 0
Zhabel Жабељ 0 0 0 3 0
Dubovik Дубовик 0 0 0 6 1
Mamushe Мамуша 0 0 0 15 1
Medvec Медвеце 0 0 0 6 1
Arbanas Арбанаси 0 0 0 8 1
Rogove Рогово 0 0 0 25 3
Terrnje Трње 0 0 0 6 0
Leshan Лешане 0 0 0 12 2
Hoce e Madhe Велика Хоча 0 0 0 6 1
Zocishte Зочиште 0 0 0 5 0
Opterushe Оптеруша 0 0 0 9 1
Grejkoc Грејковце 0 0 0 25 3
Senoc Сановац 0 0 0 7 1
Pastasele Пусто село 0 0 0 7 1
Palluzhe Полужа 0 0 0 5 1
Bardhasan Бардосан 0 0 0 6 1
Vrajake Врајак 0 0 0 5 1
Brezne Брезна 0 0 0 7 1
Llokvice Локвица 0 0 0 4 0
Jabllanice Јабланица 0 0 0 2 0
Pouske Пусто село 0 0 0 6 1
Llapashtice e Eperme Горња Лапаштица 0 0 0 2 0
Zhilivode Жиливода 0 0 0 4 0
Novolan Невољане 0 0 0 5 1
Galice Галица 0 0 0 3 0
Pantine Пантина 0 0 0 8 1
Bellopoje Бело Поље 0 0 0 5 0
Siboc I Eperm Горњи Сибовац 0 0 0 5 0
Lupc I Poshtem Доње Љупче 0 0 0 6 0
Qirez Ћирез 0 0 0 3 0
Trdevc Трдевац 0 0 0 8 1
Domanek Доманек 0 0 0 4 0
Shtrubullove Штрбулово 0 0 0 6 1
Qikatove Старо Чикатово 0 0 0 8 1
Gllanasell Гладно село 0 0 0 11 1
Likoshan Ликошане 0 0 0 5 0
Poterk Потерк 0 0 0 6 1
Bernic e Poshtme Доња Брњица 0 0 0 5 1
Lebane Лебане 0 0 0 2 0
Babiq Бабић 0 0 0 1 0
Vragoc Враговац 0 0 0 2 0
Poceste Почешће 0 0 0 3 0
Gorazhdec Гораждевац 0 0 0 4 0
Zllapek Злопек 0 0 0 1 0
Raushiq Раушић 0 0 0 3 0
Brezhanik Брежаник 0 0 0 4 0
Trestenike Трстеник 0 0 0 2 0
Nabergjan Набрђе 0 0 0 1 0
Rudice Рудице 0 0 0 2 0
Budisalc Будисавци 0 0 0 3 0
Stupe Ступ 0 0 0 2 0
Ropotove e Madhe Велико Ропотово 0 0 0 5 0
Busavat Бусовата 0 0 0 4 0
Kopernice Копривница 0 0 0 9 1
Strelice Стрелица 0 0 0 1 0
Llashtice Влаштица 0 0 0 8 1
Pogragje Подграђе 0 0 0 8 1
Pidiq Пидић 0 0 0 2 0
Uglare Угљаре 0 0 0 5 0
Novoberde Ново Брдо 0 0 0 4 0
Bostan Бостане 0 0 0 2 0
Dumosh Думош 0 0 0 8 1
Halabak Алабак 0 0 0 3 0
Lladoc Ладовац 0 0 0 5 0
Gerdoc Грдовац 0 0 0 5 0
Terrnave Трнава 0 0 0 4 0
Velikareke Велика река 0 0 0 3 0
Llapashtice e Poshtme Доња Лапаштица 0 0 0 3 0
Baradash Брадаш 0 0 0 6 0
Gorance Горанце 0 0 0 4 0
Kotline Котлина 0 0 0 1 0
Cernice Церница 0 0 0 15 1
Goshice Гушица 0 0 0 6 1
Lubishte Љубиште 0 0 0 10 1
Parallove Паралово 0 0 0 2 0
Gumnishte Гумниште 0 0 0 2 0
Makresh i Eperme Горњи Макреш 0 0 0 2 0
Kravarice Краварица 0 0 0 2 0
Mirosale Миросавље 0 0 0 12 1
Rahovice Раховица 0 0 0 7 1
Mirashe Нови Мираш 0 0 0 5 1
Cernille Црнило 0 0 0 6 1
Terrn Трн 0 0 0 8 1
Dramjak Драмњак 0 0 0 12 1
Prekoc Прековце 0 0 0 1 0
Lepi Лепина 0 0 0 5 0
Uglar Угљаре 0 0 0 5 0
Preoc Преоце 0 0 0 8 1
Llapllaselle Лапље село 0 0 0 14 1
Godanc I Eperm Горње Годанце 0 0 0 7 1
Resinoc Русиновце 0 0 0 2 0
Fushtice e Eperme Горња Фуштица 0 0 0 5 0
Mirene Мирена 0 0 0 3 0
Leletiq Лалетић 0 0 0 2 0
Gllogoc Глоговце 0 0 0 9 1
Konjuh Коњух 0 0 0 6 0
Gadime e Ulet Доње Гадимље 0 0 0 20 1
Gadime e Eperme Горње Гадимље 0 0 0 17 1
Sllovi Словиње 0 0 0 19 1
Smallushe Смолуша 0 0 0 5 0
Bardh I Vogel Мали Белаћевац 0 0 0 3 0
Harilac Ариљача 0 0 0 6 0
Henc Енце 0 0 0 5 0
Fushtice e Poshtme Доња Фуштица 0 0 0 3 0
Zllatar Златаре 0 0 0 2 0
Siqeve Сићево 0 0 0 6 1
Smolice Смоница 0 0 0 6 1contacts:
phone: +380 44 221-61-20
mail: skv@transnavi.com